top of page

על מזון והנדסה גנטית


מזון בימינו הינו עסק גדול – עסק של כסף גדול ופוליטיקה.

מזון הפך לסחורה שאפשר לרשום עליה פטנט, להיות הבעלים שלה ולמכור אותה בשוק הגלובלי.


הוכחה מדעית ממחקרים ארוכי טווח לבטיחות השימוש במזון מהונדס גנטית לבני האדם – לא קיימת.


העובדה שאין תיוג על מוצרים מהונדסים גנטית בישראל ובארה"ב (באירפה יש תיוג) הופך אותנו לשפני ניסיון המשתתפים בניסוי רחב ממדים בלי ידיעתנו או הסכמתנו.


לצערנו העובדות מצביעות על כך ש:

  • כל המזונות מהונדסים גנטית אף פעם לא נבדקו לבטיחות בשימוש ארוך בבני אדם.

  • יצרנים יכולים להגיש בפנינו מזון מהונדס גנטית ללא פיקוח הממשלה (בארה"ב וגם בארץ) וללא ידיעת הצרכן.

  • מדענים הזהירו אודות סכנות פוטנציאליות מהשימוש במזון מהונדס גנטית: כולל סרטן ומחלות נוספות.

  • ילדים הינם הפגיעים ביותר ממזון מהונדס גנטית בשל העובדה שהגוף שלהם מתפתח במהירות.

אנו מניחים כי ממשלת ארה"ב תעשה כל שביכולתה לוודא שהמזון המהונדס גנטית יהיה בטוח עבורנו ועבור הסביבה, כאשר אחת ממשימותיו החשובות של ה-FDA היא להגן על בריאות הציבור. אז מה עמדתו של ה-FDA  לגבי מזון מהונדס גנטית? "ה-FDA לא מצא לנכון לערוך סקירות מדעיות על מזון שמקורו בהנדסה גנטית… יצרן המזון לאחראי על הוכחת בטיחות המזון שהוא מייצר". 


אבל עפ"י חברת מונסנטו – חברת ענק ביוטכנולוגית: "מונסנטו אינה יכולה לערוב לבטיחות של מזון שעבר הנדסה גנטית. האינטרס שלהם הוא למכור כמה שיותר ממזון זה. תפקידו של ה-FDA הינו לוודא את בטיחות המזון הזה" .


אז אם ממשלת ארה"ב, ממשלת ישראל (לאור העובדה שחברת מונסנטו כבר נכנסה לישראל) וגם יצרני המזון אינם אחראים לגבי הבטיחות של מזון מהונדס גנטית. מי אחראי?


מעט מחקרים על בטיחות המזון המהונדס התבצעו בבעלי חיים ולא נערכו מחקרים בביוכימיה, אימונולוגיה (תורת החיסון), פתולוגיה של רקמות, תפקודי מעי, תפקודי כבד ותפקודי כליות. כמו-כן מחקרים של האכלת חיות במזון מהונדס גנטית היו לתקופות קצרות מדי כדי לבחון מחלות רבות כולל ההשפעה על הדור הבא. 


מחקרים מדעיים שהתבצעו בבעלי חיים שהואכלו במזון מהונדס גנטית הראו שחלק מחיות אלו פתחו גידולים טרום סרטניים, פיתחו מח, כבד ואשכים קטנים יותר, מערכת חיסונית פגומה, ניוון חלקי של הכבד, נגעים בכבד בקיבה ובכליות, דלקות בכליות ובעיות עם תאי הדם.


זה נאיבי לצפות מחברות לביוטכנולוגיה והנדסה גנטית שאמורות להפיק רווחים ממוצריהם לספק אינפורמציה מרצונן החופשי, כאשר אינפורמציה זו עלולה לסכן את הריווחיות שלהם.


(מתוך פרוייקט אמת אחרת)
*כל הכתוב לעיל הנו למטרות מידע בלבד ואינו משמש כתחליף לייעוץ או טיפול הניתן על יד מטפל מוסמך. אין להשתמש במידע זה לאבחון או טיפול בבעיה או במחלה. 

Comentarios


רוצים להצטרף לרשימת התפוצה שלי ולשמוע עוד על בריאות טבעית?

bottom of page